Barnteaterakademins nyhetsbrev #7 2016

Läs här

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Manustävling

Kanske vill du prova på att för första gången skriva för barn och unga. Kanske är du sugen på att undersöka ett för dig helt nytt formspråk. Kanske blir du bara helt vild vid tanken på att skriva en pjäs om: VATTEN

Barnteaterakademin arbetar för framväxt av ny dramatik för barn och unga. Under åren har vi i en rad skrivprojekt med olika metoder sökt nya röster, berättelser och former. Vi välkomnar nu dramatiker – erfarna, rookies, studerande – att skicka in idéförslag på en pjäs för barn/unga. På ett givet tema.

Förutsättningar:

Du tar avstamp i temat/företeelsen/ordet VATTEN. Hur du tolkar det uppdraget – metaforiskt, kemiskt, geopolitiskt eller högst konkret – det är helt upp till dig!

Du bestämmer själv vilken ålder din text ska rikta sig till, dock är 15 år den övre gränsen.

Du skickar in:

1. Några sidor skriven dramatisk text. Max 10 sidor.

2. En idébeskrivning, som förmedlar din vision med texten. Skriv allt du vet och allt du inte vet, om form, handling, karaktärer, miljöer… Kanske föredrar du att ge en helt linjär beskrivning; kanske ger en mind-map en bättre bild av det du vill skapa.

Förse text och idébeskrivning med titel eller arbetsnamn!

OBS bidragen ska bedömas på anonym basis, se därför till att ditt namn inte är utskrivet någonstans i materialet. Ange istället dina kontaktuppgifter tillsammans med titeln på ditt bidrag i följemailet (eller följebrevet). Vid mail, bör text och idébeskrivning bifogas i en och samma pdf. Märk kuvert eller mail med: “Dramatikertävling”

Varmt välkommen med ditt bidrag, senast 25 januari 2017!

Vad händer sen? En jury väljer ut två-tre dramatiker som under våren 2017 får utveckla sina pjäsidéer till grovmanus, med gediget stöd av dramaturg och ett konstnärligt team. Resultatet av skrivprocessen kommer presenteras i en offentlig reading hösten 2017.

Arvode! De utvalda dramatikerna erhåller ett arvode motsvarande 1/3-dels pjäsarvode enligt avtal.

Skicka ditt bidrag till: marcus.lilliecrona@teatercentrum.se

Eller: Teatercentrum Väst, Stora Badhusgatan 18-20, 411 21 GÖTEBORG

Vid frågor, vänd dig till: marcus.lilliecrona@teatercentrum.se, mobil: 0736-84 51 08

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Pavlovs Tispe – ett slags ståuppteater

Camara Joof tar med oss på en personlig resa genom ett kulturellt vägskäl, i allvarlig, musikalisk och komisk standupteater om utanförskapets konsekvenser. Hur navigerar en ung, svart, bisexuell kvinna i dagens samhälle? Den hyllade föreställningen är med i ASSITEJs projekt Shadowland och spelades på BIBU i maj. Spelas på norska. För alla som fyllt 15 år.

Text: Camara Joof, Regi: Kai Johnsen, Språkkonsulent: Ola Bø, Kompositör: Lasse Passage, Produktion: Den mangfaldige scenen i samarbete med Brageteatret & BUL/Nynorskens hus.

Föreställningen ges i anslutning till temaeftermiddagen Från Shakespeare till Pavlov – Om rasifiering och representation i scenkonst för barn och unga, på Stora Teatern samma dag. (Spelas där kl 13.)

Måndag 14 november kl 19, Masthuggsteatern Fri entré – begränsat antal platser – boka på: info@barnteaterakademin.se

Gästspelet sker i samarbete mellan Barnteaterakademin, Masthuggsteatern, ASSITEJ Sweden och Kultur i Väst. Masthuggsteatern ligger på Masthuggsterrassen 3, Göteborg. Shadowland genomförs med stöd av Postkodlotteriets Kulturstiftelse.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Barnteaterakademins nyhetsbrev #6

Många hösttips. Bland annat om fullmatad temadag i arrangemang av Kultur i Väst och en gästspelande Pavlovs Tispe.

Läs nyhetsbrevet här!

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Barnteaterakademins nyhetsbrev #5 2016

Höstens första nyhetsbrev. Fullt med premiärtips!

Ladda ner nyhetsbrevet här.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Barnteaterakademins nyhetsbrev #4 2016

Vårens sista nyhetsbrev. Vi berättar om det stundande Interplay Europe i Ljungskile.

Läs nyhetsbrevet här!

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Den kvalitativa bedömningen – Ett samtal om konsten att bedöma konst

Ett samtal om konsten att bedöma konst.Vad tittar kritikern, forskaren, arrangören efter när de analyserar och tar ställning till en teaterföreställning? Bedöms all scenkonst ”på lika villkor” eller tas det hänsyn till aspekter som ekonomiska förutsättningar eller pedagogisk nytta? Krävs det särskilda metoder/erfarenheter för att avläsa scenkonst för barn? Hur pratar barnen själva om kvalitet? Och inför vem har den professionella tyckaren störst ansvar: den egna smaken, den hugade publiken/köparen, scenkonstbranschen eller rentav konsten själv?

Inbjudna gäster: Manilla Ernst – barnkultur- och teatervetare, Carin Nordberg – tillträdande kultursamordnare Örgryte/Härlanda, Pia Huss – teaterkritiker. Moderator: Hasse Carlsson – dramaturg

Samtalet är ett led i kursen Kvalitet i konstnärliga processer som Barnteaterakademin tagit fram tillsammans med Kulturakademin Trappan. Kursen omfattar en rad träffar, löper under hela våren och vänder sig till verksamma inom såväl frigrupp som institution. Ett par av kursmomenten är öppna även för offentligheten, som detta samtal den 9 maj!

Var: Teater Uno, Esperantoplatsen 7-9. När: Måndag 9 maj, 18-20:30. Hur: Soppa och samtal. Ingen avgift men föranmälan krävs, senast 5 maj, till: info@barnteaterakademin.se

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Barnteaterakademins nyhetsbrev #3 2016

Läs om en föreläsning och ett samtal. Om premiärer, gästspel, festivaler och lite till!

Du läser nyhetsbrevet här

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

SKÅDESPELAREN OCH DEN UNGA PUBLIKEN – Föreläsning med Niklas Hald, 18 april

Föreläsning om en kreativ och utmanande livsvärld, av Niklas Hald.

Hur är det att spela teater för en åldersspecifik publik som inte valt att se just den här föreställningen? Kanske helt ovan vid teater men med stor lust att själv gripa in. Och ofta i en skola där förväntan på pedagogik sitter i väggarna. Hur balanserar skådespelaren dessa förutsättningar med höga ambitioner om konstnärlig kvalitet?

Niklas Hald är skådespelare och filosofie doktor, knuten till Stockholms Dramatiska Högskola. Titeln på Niklas avhandling är Skådespelaren i barnteatern: Utmaningar för oss som spelar teater för barn och unga.

Samtalet är ett led i kursen Kvalitet i konstnärliga processer som Barnteaterakademin tagit fram tillsammans med Kulturakademin Trappan. Kursen omfattar en rad träffar, löper under hela våren och vänder sig till verksamma inom såväl frigrupp som institution.

Var: Teater Uno, Esperantoplatsen 7-9 När: Måndag 18 april, 17:30-19:30 Hur: Soppa och samtal. Ingen avgift men föranmälan krävs, senast 13 april. info@barnteaterakademin.se

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Barnteaterakademins nyhetsbrev # 2 2016

Info om årets första soppsamtal, samt ett och annat tips. God läsning!

Läs nyhetsbrevet här!

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar